Najcześciej popełniane błędy językowe, cz.1

Wujek G. poprawia każdy dokument a nawet podpowiada jak coś zapisać. Czy dzięki temu popełniamy mniej błędów niż wcześniejsze pokolenia, które nie mogły korzystać z jego pomocy? Raczej nie. Choć możemy czerpać do woli z bogactwa internetu, to jednak mylimy się i to dość często. Mniej książek, więcej ekranu -być może tu jest klucz do rozwiązania tej zagadki. A może bardziej staramy się poznać obce języki niż ojczysty? Jak myślicie?

Istnieją różne rodzaje błędów. Błędy związane z posługiwaniem się językiem dzielimy na zewnątrzjęzykowe i wewnątrzjęzykowe. Pierwszą grupę stanowią błędy związane z interpunkcja oraz ortografią. Związane są z językiem choć nie naruszają zasad wewnątrzjęzykowych. Druga grupa dzieli się na błędy systemowe (językowe) i błędy użycia (stylistyczne).
Lista jest naprawdę długa (i ciągle rośnie) więc aby budować odpowiednio napięcie, podzielę ją na kilka części.
Oto, pierwsza część najczęściej popełnianych błędów językowych:

 • wziąść zamiast wziąć;
 • Klasyk. Jak to mówią brać a nie braść.

 • widnokręg zamiast widnokrąg
 • wypić kubek kakaa zamiast wypić kubek kakao
 • Nie odmieniamy wyrazów, które nie posiadają wzorca odmiany.

 • spolegliwy
 • Otóż, według definicji przymiotnik „spolegliwy” oznacza „człowieka, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać” a używany jest najcześciej jako określenie tzw. życiowej fajtłapy, a delikatniej „człowieka, który łatwo ustępuje”

 • oportunista
 • Znowu błąd znaczeniowy. Oportunista to „człowiek bez zasad, który przystosowuje się do okoliczności aby osiągnąć doraźne korzyści”. Określenie to jednak używane jest często przy opisywaniu osoby, która się czemuś/komuś sprzeciwia albo o coś walczy.

 • dedykowany
 • To ulubiony błąd marketingowców. Klasyczna kalka z języka angielskiego. Na przykład ” Ta promocja dedykowana jest klientom, którzy…”. Jednak dedykować w języku polskim oznacza „poświęcić komuś utwór literacki lub dzieło sztuki, umieszczając w nim lub na nim dedykację”. Poloniści polecają stosowanie w zamian po prostu słowa „przeznaczony”.

 • diabłowi zamiast diabłu
 • Kto zawsze wybiera odpowiednią końcówkę fleksyjną niech pierwszy rzuci kamień. Hm?

 • kapciów zamiast kapci
 • j.w.

 • do pokoju wszedł Adam i Grzegorz, zamiast do pokoju weszli Adam i Grzegorz
 • przyszło trzydzieści trzy osoby, zamiast przyszły trzydzieści trzy osoby
 • Związek zgody powinien się zawsze zgadzać. I już.

 • rozróżniać prawdę od fałszu, zamiast odróżniać prawdę i fałsz
 • Związki rządu rządzą.

 • jechać do Białorusi, zamiast jechać na Białoruś
 • A tu przyimki szwankują.

 • całkowicie zlikwidować; cofnąć się do tyłu; sopel lodu; akwen wodny; okres czasu; wracać z powrotem; fakt autentyczny, itd.
 • Pleonazmy czyli pot. „masło maślane”.

Błądzić jest rzeczą ludzką. Niemniej jednak, tak jak w przypadku wyborów rodzicielskich, tak i w poprawnym stosowaniu języka bardzo ważna jest świadomość błędów i chęć poprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *